კითხვა-პასუხი

 1. როგორ დავამატო ვაკანსია?
  • ვაკანსიის დამატება ხდება საიტზე არსებული ვაკანსიის ფორმის შევსებით, როდესაც თქვენ შეავსებთ ვაკანსიის ფორმს ის გადის შემოწმებას შესაძლო ჩასწორებებისათვის ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ტექსტი მიუთითოთ და ჩვენ დავალაგებთ მას. გამოაქვეყნე
 2. როგორ გავაგზავნო რეზიუმე?
  • რეზიუმეს გაგზავნა საიტინდან შეგიძლიათ ღილაკით "მიმართე ახლავე" ხსენებული ღილაკი არსებობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც გამომქვეყნებელს სურს რეზიუმეს საიტიდან გაგზავნა. სხვა შემთხვევაში კონტაქტი ხდება ვაკანსიის აღწერაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციით.
 3. შესაძლებელია თუ არა ვაკანსიის ანონიმურად გამოქვეყნება?
  • დიახ, შესაძლებელია თუ გამომქვეყნებელს სურს ანონიმურიბა.
 4. რამდენად ნამდვილია გამოქვეყნებული ვაკანსია?
  • ყველა გამოქვეყნებული ვაკანსია მტკიცდება ადმინისტრაციის შემოწმების შემდეგ, jobs.com.ge არ ახდენს ვაკანსიის ავტომატურად გამოქვეყნებას მსგავსი პრობლემებისგან თავის არიდებისა და მაღალი ხარისხის მომსახურების შენარჩუნებისათვის.
 5. ვაკანსიის ვალიდობის პერიოდი
  • ყველა გამოქვეყნებული ვაკანსია ვალიდურია 30 ან 60 კალენდარული დღის ვადით, ამ დროის გასვლის შემდეგ ის იშლება მითითებული კატეგორიიდან, მაგრამ ინახება ბაზაში პირვანდელი სახით, რაც გამომქვეყნებელს საშუალებას აძლევს გააგრძელოს ვაკანსიის ვალიდობის პეიოდი საჭიროების 30 დღის ვადით ახალი დროით.
 6. Spam კონტროლი (საიტის მავნებლობა)
  • სპამის კონტროლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. მომხმარებელი მიმართავს ადმინისტრაციას ელ.ფოსტის მისამართზე აღნიშნული ფაქტის შესახებ, ხოლო არსებული სპანი იბლოკება რეზიუმეს გაგზავნისა და ვაკანსიის გამოქვეყნებისაგან ელ.ფოსტისა და IP მისამართიდან სამუდამო ვადით.