წესები და პირობები

 1. განცხადების გამოქვეყნება
  • განცხადების გამოქვეყნების დროს თვენ ეთანხმებით რომ თქვენს მიერ საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება საიტის ვიზიტორებისათვის. ყველა დაინტერესებული პირი რომელიც იხილავს თქვენს განცხადების გვერდს, იხილავს თქვენს მიერ მითითებულ ინფორმაციას: კომპანიის სახელს, ლოგოს, ვებსაიტის მისამართს, და სხვა.
 2. დამსაქმებელთან გასაგზავნი ფორმა
  • დაინტერესებული პირი რომელიც აგზავნის ფორმას დამსაქმებელთან ეთანხმება რომ, მის მიერ მითითებული პირადი ინფორმაცია: სრული სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი, ადგილმდებარეობა და CV ფაილი ხელმისაწვდომი იქნება იმ ვაკანსიის გამომქვეყნებლისთვის, ვისთანაც დაინტერესებული პირი აგზავნის რეზიუმეს.
 3. ვაკანსიის ვალიდობის პერიოდი
  • ვაკანსია ვალიდურია გამოქვეყნებიდან, აქტივაციის შემდე 30 კალენდარული დღის ვადით, 30 დღის გასვლის შემდეგ ვაკანსია გადადის დეაქტივირებულ რეჟიმში და იშლება მითითებული კატეგორიიდან.
 4. მითითებული ინფორმაციის სისწორე
  • აუცილებელია რომ ვაკანსიის გამოქვეყნების დროს მითითებულ ელ.ფოსტაზე გქონდეთ წვდომა, რადგან მიმართე ახლავე რეჟიმის დროს, დაინტერესებული პირის ინფორმაცია იგზავნება სწორედ მითითებულ ელ ფოსტის მისამართზე. თუ თქვენ ვაკანსიის გამოქვეყნების ან რეზიუმეს გაგზავნის დროს მიუთითებთ არასწორ ინფორმაციას რაც შემდეგში გამოიწვევს სხვა პრობლემებს, ამაზე მთლიანი პასუხისმგელობა გეკისრებათ თქვენ. მაგრამ შეგიძლიათ არსეული პრობლების გადასაწყვეტად და კონსულტაციისათვის მიმართოთ ადმინისტრაციას ელ.ფოსტის მისამართზე - info.jobs.com.ge@gmail.com
 5. ფაილის ატვირთვა
  • ვაკანსიის გამოქვეყნებისას ასატვირთი ფაილი უნდა იყოს jpg, jpeg, png ან gif ფორმატის.
  • რეზიუმეს გასაგზავნი ფაილი უნდა იყოს pdf, doc, docx, csv, xls, ppt ან txt ფორმატის.
 6. საიტის ფუნქციონალობა
  • jobs.com.ge არ გასცემს გარანტიას რომ საიტი იქნება ხელმისაწვდომი და უწყვეტი ნებისმიერ დროს: ვირუსების ან/და სხვა დამაზიანებელი აპლიკაციებისგან.
 7. Jobs.com.ge უფლებას იტოვებს რომ
  • ჩაასწოროს კონტენტი შეცდომების არსებობის შემთხვევაში. წაშალოს ვაკანსია რომელიც არ შეესაბამება სისწორეს ან მიმართულია მესამე პირის დისკრიმანაციისაკენ
 8. საიტის მავნებლობის აღკვეთა
  • თუ თქვენ ხელს შეუშლით საიტის გამართულ ფუნქციონალობას მიზანმიმართულად; სპამინგით, ან სხვა მავნე ქმედებებით თქვენ დაიბლოკებით როგორც IP ასევე ელ.ფოსტის მისამართებიდან და აღარ შეგეძლებათ ვაკანსიის გამოქვეყნება ან რეზიუმეს გაგზავნა.